Информация за закона за защита на проституиращите

Закона за защита на проституиращите е в сила от 01.07.2017 г. и има, обобщено, следното главно съдържание: задължение за регистрация на секс работничките и работниците свързано със здравна консултация, задължение за вземане на разрешително за извършване на проституционната дейност, задължение за използване на презерватив и забрана на реклама.

  1. Който желае да работи като секс работничка или работник, преди да започне дейността трябва да се регистрира лично в държавната служба, която е компетентна за областта, в която главно ще се упражнява дейността. Преди регистрацията лицето трябва да е преминало през здравна консултация в една здравна служба, която да е упълномощена за това от провинцията. Регистрацията се извършва в една служба, която също е упълномощена от съответната провинция и се състои от един информационен и консултантски разговор преди издаване на удостоверението за регистрация.
  2. Който желае да извършва стопанска дейност, свързана с проституцията се нуждае от разрешението на компетентните власти. В тази връзка се проверява надеждността на предприемачa и фирмената концепция трябва да бъде одобрена от компетентните органи. Разрешението може да бъде ограничено или да бъде свързано с условия. Съгласно закона за защитата на проституиращите, Публичните домове трябва да изпълняват различни минимални изисквания.
  3. Клиентите и клиентките на секс работничките и работниците носят отговорност за това да се използва презерватив по време на половия акт. Предприемачите на стопанска дейност с цел проституция са длъжни да поставят на видно място табели, които да информират, че е задължително да се използва презерватив в публичните домове.
  4. Забранена е рекламата за полов акт без презерватив или с бременни, дори и тази информация да е скрита и да не е изразена директно.