Podstawowe elementy ustawy o ochronie osób pracujących w prostytucji (ProstSchG)

Od 1 lipca 2017 obowiązuje w Niemczech nowa ustawa o ochronie osób pracujących w prostytucji (ProstSchG). Do podstawowych treści tej ustawy należą: obowiązkowa rejestracja działalności ściśle związana z konsultacją medyczną, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prostytucji, obowiązek stosowania prezerwatyw oraz zakaz reklamy.

  1. Osoba planująca pracę w prostytucji zobowiązana jest do zarejestrowania tej działalności zawodowej we właściwym urzędzie, na obszarze, którego będzie ta działalność głównie prowadzona. Bezwzględnym warunkiem rejestracji działalności w prostytucji jest konsultacja medyczna w wyznaczonym do tego celu urzędzie zdrowia. Rejestracja osoby pracującej w prostytucji jest możliwa dopiero po zasiągnięciu konsulatacji medycznej. W czasie rejestracji urząd przeprowadzający rejestrację jest zobowiązany do przeprowadzenia
    poradnictwa i udzielenia wszystkich informacji dotyczących działalności.
  2. Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prostytucji koniecznym jest uzyskanie zezwolenia. Procedura związana z wydaniem zezwolenia na prowadzenie tej działalności obejmuje kontrolę przeszłości osoby starającej się o zezwolenie i urzędowe zatwierdzenie przedstawionego planu działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej może być warunkowo obłożone dodatkowymi wymogami. Ustawa określa także ściśle minimalne wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie prostytucji.
  3. Nowa ustawa wprowadza obowiązek stosowania prezerwatyw. Klienci korzystający z usług muszą stosować prezerwatywy. Zarządcy obiektów oferujacych usługi seksualne są zobowiązani do umieszczania w widocznym miejscu informacji o obowiązku używania prezerwatyw.
  4. Surowo zabroniona jest reklama usług bez prezerwatyw, oraz usług seksualnych z kobietami w ciąży.