Thông tin về Luật bảo vệ người hành nghề mại dâm

Luật bảo vệ người hành nghề mại dâm (ProstSchG) có hiệu lực từ ngày 01.07.2017 bao gồm các nội dung chính như sau: Trách nhiệm đăng ký của người lao động tình dục đi kèm với việc tư vấn sức khoẻ, nghĩa vụ xin giấy phép của cơ sở kinh doanh mại dâm, nghĩa vụ sử dụng bao cao su và quy định cấm quảng cáo.

  1. Ai muốn hành nghề lao động tình dục trước khi bắt đầu với công việc này phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương là nơi hành nghề chính. Trước khi đăng ký, người lao động tình dục phải được tư vấn sức khoẻ tại một cơ quan y tế do Chính quyền Bang uỷ nhiệm. Việc đăng ký diễn ra tại một cơ quan do Chính quyền Bang chỉ định và bao gồm một buổi trao đổi thông tin và tư vấn trước khi nhận giấy xác nhận đăng ký.
  2. Ai muốn mở một cơ sở kinh doanh mại dâm cần phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục cấp giấp phép bao hàm việc kiểm tra độ tin cậy của chủ cơ sở kinh doanh mại dâm, một bản luận chứng kinh doanh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. Một giấy phép được ban hành có thể bị hạn chế về nội dung kinh doanh hoặc kèm theo những điều khoản bắt buộc. Các cơ sở kinh doanh mại dâm phải thoả mãn những điều kiện tối thiểu theo quy định của ProstSchG.
  3. Khách hàng của người lao động tình dục phải đảm bảo việc sử dụng bao cao su khi thực hiện việc giao cấu. Cơ sở kinh doanh mại dâm có nghĩa vụ chỉ dẫn về nghĩa vụ sử dụng bao cao su tại các các nơi thực hiện hoạt động mại dâm thông qua một bảng niêm yết được đặt ở một nơi dễ nhìn thấy.
  4. Cấm không được quảng cáo về hành vi giao cấu không sử dụng bao cao su hoặc với phụ nữ có thai, kể cả trong trường hợp nội dung quảng cáo này được thực hiện dưới một hình thức ngôn ngữ mang tính chất mập mờ.