Thông tin về Luật bảo vệ người hành nghề mại dâm (ProstSchG) dành cho người lao động tình dục ở Bang Brandenburg

Cái gì bảo vệ khỏi corona?

Flyer_Impfkampagne_Vietnamesisch

Từ ngày 01.07.2017 ProstSchG bắt đầu có hiệu lực ở Đức. Việc đăng ký phải tiến hành tại địa phương là nơi hành nghề chính.

Các bước quan trọng

1. Đăng ký:

 • Tư vấn sức khoẻ tại Sở y tế (ở địa phương đăng ký)
 • Trao đổi thông tin tư vấn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  Chỉ sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể cấp giấy xác nhận đăng ký.

2. Giấy xác nhận đăng ký và và giấy xác nhận tham gia tư vấn y tế phải luôn mang theo người trong khi làm việc!

3. Thủ tục đăng ký (Tư vấn sức khoẻ và Trao đổi thông tin và tư vấn) phải được tiến hành lại theo định kỳ:

 • 18 – 21 tuổi:
  Thủ tục đăng ký với Trao đổi thông tin và tư vấn – 12 tháng một lần
  Tư vấn sức khoẻ – 6 tháng một lần
 • từ 21 tuổi:
  Thủ tục đăng ký với Trao đổi thông tin và tư vấn – 2 năm một lần
  Tư vấn sức khoẻ – 12 tháng một lần

Điều kiện đăng ký

 • Giấy xác nhận tham gia tư vấn y tế (không quá 3 tháng)
 • Chứng minh thư hợp lệ
 • Giấy phép lưu trú và cho phép lao động kiếm sống (dành cho công dân ngoài EU)
 • Địa chỉ đăng ký hộ khẩu hay địa chỉ tống đạt thư (ở Đức)
 • 2 ảnh
 • Bang hay địa phương nơi dự kiến làm việc

Khi xuất trình đủ giấy tờ, cơ quan quản lý nhà nước phải cấp giấy xác nhận đăng ký trong phạm vi năm ngày làm việc!


Giấy xác nhận với danh xưng khác

Chỉ trong trường hợp đương sự đề đạt nguyện vọng, giấy xác nhận sẽ được cấp với một danh xưng tưởng tượng / nghệ danh. Tất cả các dữ kiện khác đều như trong giấy xác nhận đăng ký.


Giấy xác nhận đăng ký bao gồm các dữ kiện sau đây

 • Họ và tên hay nghệ danh (trong trường hợp là giấy xác nhận với danh xưng khác)
 • Ngày sinh và nơi sinh
 • Quốc tịch
 • Thời hạn có giá trị và cơ quan cấp giấy xác nhận
 • Các Bang và địa phương nơi dự kiến hành nghề
 • Một tấm ảnh

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HAY GIẤY XÁC NHẬN VỚI DANH XƯNG KHÁC VÀ GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAM GIA TƯ VẤN SỨC KHOẺ PHẢI MANG THEO NGƯỜI TRONG KHI LÀM VIỆC
Bất cứ thay đổi nào về thông tin hộ khẩu và về địa điểm làm việc đều phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi 14 ngày.


Từ chối xác nhận đăng ký hay xác nhận với danh xưng khác

Người vị thanh niên và người từ 18 đến 21 tuổi do một người khác dẫn mối làm việc mại dâm hay người làm việc mại dâm với mức độ phụ thuộc cao bị từ chối cấp giấy xác nhận.
Cũng như vậy phụ nữ 6 tuần trước khi sinh hay người lao động tình dục không nạp đầy đủ giấy tờ cho việc xin xác nhận đăng ký bị chối cấp giấy xác nhận.


Nghĩa vụ sử dụng bao cao su

Việc sử dụng bao cao su là nghĩa vụ bắt buộc. Trong trường hợp không tuân thủ khách hàng sẽ bị phạt tiền nặng.


Chủ cơ sở kinh doanh mại dâm phải tuân thủ các quy định nhất định đối với các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ các quy định sau đây

 • Chủ cơ sở có nghĩa vụ kiểm tra về việc chỉ những người có giấy xác nhận đăng ký mới được làm việc trong cơ sở kinh doanh mại dâm của mình (có nghĩa vụ chỉ cho phép những người có giấy xác nhận đăng ký làm việc trong cơ sở kinh doanh mại dâm của mình)
 • Phải lưu các dữ kiện sau đây trong 2 năm:
  • Họ và tên hay nghệ danh
  • Thời hạn có giá trị và cơ quan cấp giấy xác nhận
  • Giấy xác nhận về việc tham gia tư vấn sức khoẻ
  • Ngày làm việc của các người lao động tình dục

Chủ cơ sở kinh doanh mại dâm phải tuân thủ các quy định nhất định đối với người lao động tình dục

 • ký một thoả thuận trước khi làm việc
 • phải bàn giao giấy thoả thuận cũng như chứng từ/ hoá đơn về các lần thanh toán
 • phải cho phép xem bản luận chứng kinh doanh /chương trình hoạt động
 • chủ cơ sở vào bất cứ thời điểm nào cũng phải cho phép người lao động tình dục nghỉ việc để được khám bệnh và tư vấn (tại các văn phòng tư vấn hay các cơ quan nhà nước).

Bảo mật thông tin

Không được phổ biến các dữ kiện về việc tư vấn sức khoẻ và từ cuộc trao đổi thông tin nếu không được sự đồng ý của các người lao động tình dục.

Các dự kiện nhân thân từ giấy xác nhận đăng ký được chuyển tiếp cho phòng tài chính huyện hay cho các bang và địa phương nơi dự kiến hành nghề.
Cũng như trước đây, hoạt động mại dâm là lao động có nghĩa vụ đóng thuế.