Szexmunkásoknak szóló információk a prostituáltak védelméről szóló törvénnyel kapcsolatban Brandenburg tartományban

Mi véd meg a Coronától?

Flyer_Impfkampagne_HU

2017. július elseje óta van érvényben a prostituáltak védelméről szóló törvény (ProstSchG) Némtországban. A regisztrációt az elsődleges munkavégzési helyen kell elvégezni.

Legfontosabb tudnivalók

1. Regisztráció/bejelentkezés:

 • egészségügyi tanácsadás a helyi (bejelentkezési helyen levő) tisztiorvosi hivatlban (Gesundheitsamt)
 • Információs beszélgetés és tanácsadás az illetékes hivatalnál
  Az illetékes hivatal csak ezek után tudja a bejelentkezési igazolást kiállítani.

2. A bejelentkezési igazolást és az egészségügyi tanácsadásról szóló igazolást munka közben mindenkinek magánál kell tartania!

3. A regisztrációt/bejelentkezést (egészségügyi tanácsadást, illetve az információs beszélgetést és tanácsadást) rendszeresen meg kell ismételni:

 • 18 és 21 éves kor között:
  az információs beszélgetéssel és tanácsadással egybekötött regisztrációt/bejelentkezést – 12 havonta
  az egészségügyi tanácsadást – 6 havonta
 • 21 éves kor fölött:
  az információs beszélgetéssel és tanácsadással egybekötött regisztrációt/bejelentkezést – 2 évente
  az egészségügyi tanácsadást – 12 havonta

A bejelentkezéshez/regisztrációhoz a következő dolgok szükségesek

 • igazolás az egészségügyi tanácsadásról (3 hónapnál nem régebbi)
 • érvényes személyi okmányok
 • tartózkodási engedély és munkavállalási engedély (nem EU-s állampolgárok részére)
 • lakcímbejelentő vagy kézbesítési cím (Németországban)
 • 2db igazolványkép
 • tartomány vagy település megnevezése, ahol dolgozni tervez

Amennyiben az összes dokumentumot bemutatja, az illetékes hatóságnak 5 munkanapon belül ki kell állítania a bejelentkezési igazolást!


Álszemélyazonossági igazolás

Külön kérésre kiállíttatható fantázianévre, illetve munkanévre. Minden egyéb adat ugyanúgy szerepel rajta, mint a bejelentkezési igazoláson.


A következő adatok szerepelnek a bejelentkezési igazoláson

 • elő- és utónév, illetve munkához használt név (amennyiben van álszemélyazonossági igazolás)
 • születési hely és idő
 • állampolgárság
 • az igazolás érvényességi ideje, valamint a kiállító hatóság
 • tartomány vagy település, ahol dolgozni tervez
 • egy igazolványkép

A BEJELENTKEZÉSI IGAZOLÁST VAGY AZ ÁLSZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLÁST, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁST MUNKA KÖZBEN MINDENKINEK MAGÁNÁL KELL TARTANIA.

Minden változást a bejelentkezési adatokkal és a munkavégzés helyével kapcsolatban 14 napon belül jelenteni kell az illetékes hatóságoknál.


A bejelentkezési- vagy álszemélyazonossági igazolás iránti kérelem elutasítása

A bejelentkezés/regisztráció elutasításra kerül kiskorúak esetén, valamint 18 és 21 éves kor között abban az esetben, ha egy másik személy hatására kezdenek szexmunkába, vagy olyan személyek esetében, akik nagy mértékben más személyek által irányítottan dolgoznak.
A bejelentkezés/regisztráció szintén elutasítsára kerül terhes nőknél 6 héttel a szülés időpontja előtt, valamint azon szexmunkások esetében, akik a bejelentkezési igazoláshoz nem nyújtották be az összes szükséges dokumentumot.


Óvszerhasználati kötelezettség

Óvszerhasználati kötelezettség van érvényben. Ennek be nem tartása esetén az ügyfeleket súlyos pénzbüntetéssel súlythatják.


Az üzemeltetőknek a hatóságokkal szemben többek között a következő kötelezettségeknek kell eleget tenniük

 • az üzemeltető köteles ellenőrizni, hogy az általa üzemeltetett helyen csak bejelentkezési igazolással rendelkező személyek dolgoznak (kötelesek csak olyan személyeknek engedélyezni az általuk üzemeltetett cégnél a munkafelvételt, akik rendelkeznek bejelentkezési igazolással)
 • az alábbi adatokat 2 évig meg kell őrizniük:
  elő- és utónév, valamint munkanév

  • a bejelentkezési igazolás érvényességi ideje, valamint a kiállító hatóság
  • az egészségügyi tanácsadásról szóló igazolás
  • a szexmunkás munkanapjai

Az üzemeltetőknek a szexmunkásokkal szemben bizonyos kötelezettségeknek eleget kell tenniük

 • a munka felvétele előtt megállapodást kell kötniük
 • a megállapodást, valamint a az igazolásokat/számlákat a bejövő fizetésekről a rendelkezésükre kell bocsátaniuk
 • a működési tervet/rendezvény tervet elérhetővé kell tenni a szexmunkások számára
 • az üzemeltető köteles minden esetben engedélyezni a munkától való távolmaradást a szexmunkások számára, amennyiben ők orvosi vizsgálaton, vagy tanácsadási szolgáltatáson kívánnak részt venni (tanácsadó irodában és hivataloknál)

Adatvédelem

Az egészségügyi tanácsadáson és az információs beszélgetésen elhangzottakat a szexmunkás beleegyezése nélkül nem lehet továbbadni.

A bejelentkezési igazolásról a személyes adatok a helyi adóhatóság és a tervezett munkavégzés szerinti tartomány vagy település felé továbbításra kerülnek.
Csakúgy, mint korábban a szexmunka adóköteles tevékenység.